Super Champion

6.50 

Kategórií: Značka:

Popis

Super Champion je prípravok na ničenie hmyzu: blchy, vši, ploštice, švehly, roztoče, muchy, šváby, komáre, mole, mravce, kliešte, rôzne chrobáky a ich zárodky.

Návod na použitie:
Nádobku pre použitím zatrepať a striekať zo vzdialenosti 30 cm na miesta, kde sa zdržuje hmyz (rohy miestnosti, špáry, trhliny, WC, pod umývadlami a vaňami, podlahy komôr a skladov). Prípravok nenecháva fľaky na stenách a nábytku. Po postreku je nutné ošetrený priestor vetrať až do zaschnutia ošetrených plôch.
V prípade potreby opakovať postrek po 2-3 týždňoch.

Rozsah použitia:
Interiéry-domácnosti, hotely, škôlky, dopravné prostriedky, kožušiny, textilné výrobky, chaty, hospodárske priestory a iné sklady.

Zloženie:
Obsahuje permetrín 1,66g/kg, tetrametrín 1,08g/kg. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov (aj na www.adlenka.sk).
Biocídne prípravky používajte bezpečne! Pred použitím prečítajte etiketu a informácie o výrobku!
Trvanlivosť: 2 roky spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Zneškodnenie obalov: Prázdne obaly odovzdajte do separovaného zberu ako nebezpečný odpad. Reg.č.: bio 610/D/16/CCHLP

Prvá pomoc:
Po kontaminácií očí – vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút. Pri pretrvávaní začervenania, alebo pocitu pálenia vyhaldajte lekára. Po kontaminácií pokožky túto umyte teplou vodou a mydlom. Po nadýchaní zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu. Pri podozrení na otravu privolajte lekára.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.5 kg