AKV11 Akváriá

26.00 

Kategórií: Značka:

Popis

AKV11 Akváriá je prírodný, bakteriálny prostriedok pre odstránenie organických zvyškov z Vášho akvária.

+ Priebehu niekoľkých dní dochádza k biologickej rovnováhe

+ Čistá a priezračná akvária vrátane skiel (výrazné predĺženie času potrebného pre čistenie akvária)

+ Odstránenie organických usadenín, zakalenie dna i vodného stĺpca

+ Priezračný vodný stĺpec

+ Oveľa menšie zanášanie filtrov

+ Bezpečný prípravok pre živočíchy aj rastliny (nemožno ho predávkovať)

Extra účinný – obsahuje 1000 miliárd baktérií v 0,5 kg balení.

Výsledkom pôsobenia prípravku v akváriách je rozklad organických usadenín na dne i vo vodnom stĺpci pomocou vysoko mobilných prírodných baktérií!

Prípravok AKV11 Akváriá je zmes bakteriálnych spór, enzýmov a živín nutných pre činnosť mikroorganizmov. Výsledkom pôsobenia prípravku v akváriách je rozklad organických usadenín na dne i vo vodnom stĺpci pomocou vysoko mobilných prírodných nemodifikovaných aeróbnych baktérií a fakultatívnych anaeróbnych baktérií s pozitívnou chemotaxie (môžu rozpoznať typ chemického odpadu a plávať k nemu). Zároveň dochádza k výraznému prečisteniu vodného stĺpca. Súčasne dochádza k nárastu obsahu rozpusteného kyslíka. Pri pravidelnom používaní lieku Bacto AK je zaručená vysoká reprodukcia baktérií, čo má za následok nepretržité čistenie akvárií.

VÝHODY:
+ Priebehu niekoľkých dní dochádza k biologickej rovnováhe

+ Čistá a priezračná akvária vrátane skiel (výrazné predĺženie času potrebného pre čistenie akvária)

+ Odstránenie organických usadenín, zakalenie dna i vodného stĺpca

+ Priezračný vodný stĺpec

+ Oveľa menšie zanášanie filtrov

+ Bezpečný prípravok pre živočíchy aj rastliny (nemožno ho predávkovať)

NÁVOD NA POUŽITIE:
Odoberte menšie množstvo vody z akvária (približne 1 liter). Rozmiešajte v nej prípravok AKV 11 v odporúčanom dávkovaní a ihneď ho vlejte späť do akvária.

DÁVKOVANIE:
Pre akvárium o veľkosti 400 litrov dávkujte pravidelne jedenkrát týždenne pol odmerky, štartovacie dávka je jedna odmerka pre 400 litrov vody.

SKLADOVANIE:
Na suchom, chladnom mieste. Prípravok nesmie prísť do styku s potravinami. Zabráňte prístupu detí. Výrobok AKV 11 nesmie zamrznúť.

PRVÁ POMOC:
Po požití vypiť najmenej pol litra vody a vyvolať zvracanie. Pri vniknutí do očí vymyte väčším množstvom vody (aspoň po dobu 10-tich minút). Pri styku s pokožkou, pokožku umyť vodou a mydlom. Ak trvá svrbenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pred prvým dávkovaním je jednoznačne lepšie akvárium vyčistiť, nie je to však podmienkou.

Nutnosť pravidelného dávkovania, inak sa biologický proces preruší.

Pri dávkovaní výrobku AKV 11 nepoužívajte súčasne dezinfekčné prostriedky, alebo iné prípravky na báze chlóru.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.5 kg