cistic-kontaktu_zm

Čistič kontaktov

Kategórie: Značka:

Bližšie informácie

Charakteristika:

  • Čistič kontaktov je oxidáciu rozpúšťajúca bezfarebná tekutina s antikoróznym účinkom. J e určený špeciálne k čisteniu veľmi citlivých elektronických a elektrických kontaktov v automobiloch, stereoaparatúrach, spínačoch, relé, počítačoch. Odstraňuje nečistoty, prach, tuk, olej.