Korona vírus opatrenia

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorú spôsobil Korona vírus, sme prijali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Pristúpili sme k predaju za sprísnených hygienických podmienok. Vstup do priestorov predajne možný iba s rúškom, šálom alebo inou adekvátnou ochranou úst a nosa. Pri vstupných dverách sa nachádza dezinfekcia na ruky.

Otváracia doba ostáva nezmenená.

_